வெட்டிக்காடு

வெட்டிக்காடு

Saturday, September 11, 2010

*11*: உழவன்

கல்லூரியில் படிக்கும் போது (1987) நான் எழுதிய முதல் கவிதை!

                                                                        உழவன்


கரிய இருட்டின்
கொடுங்கோலாட்சியை ஒழிக்க
கதிரவன் புறப்படும் முன்பே
கலப்பையை
தோளில் சுமந்து சென்று...

கரிய இருளிடம்
போராடி வெற்றிபெற்ற 
இருமாப்பால்
கதிரவன் பவனிவரும்
பகல்பொழுது முழுவதும்
நெற்றி வியர்வை
நிலத்தில் விழ உழைத்து...

கரிய இருளிடம்
இரண்டாம் கட்டப் போரில்
தோல்வியைத் தழுவிய
கதிரவன் ஓடி மறைந்த பின்
வீடு திரும்பும் உழைப்பாளி!

                     *                   *               *

Post a Comment